Listen to Stranger! Now in Georgian National Final for Eurovision! Evroviziis sakonkurso simghera Stranger!

Ak aris chemi evroviziis sakonkurso simghera Stranger txovnaa gaavrcelot! (musikaluri compania Sweden Songs)

Here´s my song Stranger for the Georgian National Final Eurovision 2017 (Publishing Sweden Songs) Please share! 😀

Här kan ni lyssna på mitt bidrag Stranger som jag kommer tävla med i den georgiska nationella finalen inför Eurovision (förlag Sweden Songs) Sprid gärna!! 😀