Evroviziis erovnul shesarchev finalshi! Finalist in Georgian National Contest for Eurovision 2017!

Me dzalian mixharia gatsnobot rom axla var evroviziis erovnul shesarchev konkursis 26 finalista shoris 2017!! sakonkurso simghera Stranger (musikaluri sagamomcemlo kompania Sweden Songs).

Jag har nu det stora nöjet att berätta att jag är en av finalisterna i Georgiens melodifestival 2017! Bidrag: Stranger (förlag Sweden Songs)

I´m very happy announce that I´m one of the 26 finalists in the Georgian National Contest for Eurovision 2017! Song Stranger (Publishing Sweden Songs)

skarmbild-534