Video from Muse on 8th

I had such a lovely time @ MUSE on 8th! Many thanks to the wonderful Annie Boxell!

Livevideo Los Angelesidan, Musesshi. Didi madloba Annie Boxelli videosatvis!

Här kommer en videoinspelning från mitt framträdande på MUSE on 8th, stort tack till fantastiska eldsjälen Annie Boxell!