Article in Lokaldelen Lund!

Klicka här för att läsa den fina artikeln i Lokaldelen Lund av Lina Campbell om mina senaste spelningar och det nya nätverket Female Singer/Songwriters som jag gått med i!

Click here to read the article in the newspaper Lokaldelen written by Lina Campbell about my recent shows in Gothenburg and Stockholm and the new network Female Singer/Songwriters I´ve joined!

Daackapune ak rom caiktxo statia gazetshi Lokaldelen dacerili Lina Campbelli chemi bolo koncertis shesaxeb stokholmsi da geteborgshi da axali netvorki Female Singer/Songwriters

Skärmbild (126)