Thank you for the support in Bravo Festival Senior 2022!

Thank you for the support and votes in Bravo Festival Senior 2022! Big shout out Jonas Hofvander for the filming my video.

Tack för alla röster och stödet i Bravo Festival Senior 2022! Tack till Jonas Hofvander för videoinspelningen!

madloba qvelas xmebisatvis Bravo Festival Senior 202ze!