Music & Art – Tbilisi State University

Music & Art combined at Tbilisi State Univeristy, concert & opening of Revaz Tchantouria’s Art exhibition

Musika & peri tbilisis saxelmtsipo universitetshi, chemi konserti & Revaz Tchantourias gamopena – madloba qvelas.

Konsert och invigning av Revaz Tchantouria’s konstutställning på Tbilisi State University.