Livevideo from Malmö Live by Jonas Hofvander

Livevideo from the concert at Malmö Live filmed and edited by Jonas Hofvander. Christopher Fossto on guitar.

Livevideo från konserten Musik över sundet på Malmö Live, filmad av Jonas Hofvander. Christopher Fossto på gitarr.

Video konserti Malmö Liveidan, gadaghebuli Jonas Hofvander.