Live video from Georgian National Final for ESC!

Here´s the live video from my performance of my song Stranger, at the Georgian National Final for Eurovision. Broadcasted by GPB in Tbilisi Concert Hall, 20/1-2017. Publishing Sweden Songs.

Ak aris chemi livevideo chemi simgheris Stanger evroviziis erovnul pinalshi pilarmoniashi gadacemuli pirveli arxis mier 20/1-2017. Musikaluri gamomcemloba Sweden Songs.

Här är videon från mitt liveframträdande av min låt Stranger under Georgiens nationella final för Eurovision, TV-sänt och filmat av GBP i Tbilisi Concert Hall, 20/1.2017. Musikförlag Sweden Songs.