SVT: Här är svenskarna som tävlar för andra länder inför Eurovision Song Contest 2017

Artikel om min medverkan i Georgiens nationella final i SVT: Här är svenskarna som tävlar för andra länder inför Eurovision Song Contest 2017

Article about my participation in the Georgian National Final for Eurovision 2017 at SVT (The Swedish Public Service Broadcaster) website –  SVT: Här är svenskarna som tävlar för andra länder inför Eurovision Song Contest 2017

Staatia svedurs axelmcipo televiziis vebgverdze chemi gamosvlis shesaxeb evvroviziis erovnul pinalshi – SVT: Här är svenskarna som tävlar för andra länder inför Eurovision Song Contest 2017