Tankar kring “Sunshine on us”

Tankar kring Sunhine on us

Miljön i Skanör passar utmärkt som en inspelningsplats för en video till Sunshine on us. En tidig morgon med dis och lätt dimma i fjärran. Man kan se sköra spindelnät mellan grenar och blad i ett drömskt och längtande lanskap. Som tittare skulle man få känslan av att man befinner sig i en dröm, då gränsen mellan dröm och verklighet är så vag.

Det är viktigt att hålla på mystiken. Jag vill ta fasta på refrängens andra textrad “when the sunshine, I see you face again”. Mycket ljusa och positiva minnen accosieras till en speciell stämning el person. Det finns också en viss desperation i sången som upprepar sig. Längtan efter att få behålla nuet, “stanna kvar, gå inte”. Fokus i tolkningen ska ligga på längtan. När jag skrev låten var det främst en stämning jag inspirerades av. Man lever sig tillbaka till en tid (om så bara för en minut) där man upplevde total harmoni och fulländad tillvaro.

Bilden togs i Skanör en tidig oktobermorgon, jag får känslan av ett mystiskt och drömskt sagolanskap.